Početna

Hrvatski dani osiguranja 2017. godine

 Od 8. do 10. studenog 2017. godine Opatiji održana je međunarodna znanstveno-stručna konferencija o osiguranju “Hrvatski dani osiguranja” s ciljem afirmacije struke osiguranja.

Konferencija je okupila preko tri stotine sudionika uključujući stručnjake iz redova osiguranja i reosiguranja, regulatora, supervizora i drugih pratećih financijskih institucija s nacionalne, regionalne kao i europske razine koji su prezentirali postignuća te komentirati stanje i najnovija kretanja na tržištu hrvatskog i europskog osiguranja.

Na konferenciji se kroz pozvana predavanja, prezentacije i okrugle stolove raspravljalo o perspektivama razvoja tržišta osiguranja, zatim o stabilnosti i očekivanjima na financijskom tržištu, utjecaju digitalizacije na poslovanje osiguratelja, izazovima EU regulacije, mogućim odgovorima na pitanje “Zašto se ne osiguravamo?” te drugim aktualnim pitanjima.

Tijekom drugog radnog dana konferencije paralelno su se odvijala izlaganja na temu obrade i likvidacije automobilskih šteta te se kroz panel raspravljalo o prijevarama u osiguranju i njihovoj identifikaciji.

Kao i prethodnih godina , konferencija je ispunila očekivanja sudionika.