Početna

Poziv na prijavu sažetaka radova za zbornik konferencije Hrvatski dani osiguranja 2017. godine

Pozivamo sve koji se u svojem stručnom ili znanstvenom radu bave osigurateljnim i srodnim temama da dostave sažetke svojih radova za zbornik koji će biti izdan povodom konferencije Hrvatski dani osiguranja 2017. godine.

Rok za prijavu sažetaka radova je 30. lipnja 2017. godine. Cjelovite radove u opsegu do 15 stranica potrebno je predati do 30. rujna 2017. godine. Autori prihvaćenih radova bit će honorirani. Detaljne upute za prijavu radova nalaze se u dokumentu u privitku.